Nieuws

In september 2017 zijn we naar Roemenië geweest met kleding en andere hulpgoederen, totaal 60 m3. We hebben weer de sporthal van de school Zeyk-Domocus mogen gebruiken om alles uit te stallen. Alle goederen gingen in 8 dagen van de hand voor een minimaal symbolisch bedrag. De groepen personen die mochten komen hebben het minder goed en zijn door de burgemeester aangewezen.

Voor de school hebben we fietsen meegenomen waarmee  iets aan de hand was. Er is op de school ook een deel voor technisch onderwijs met praktijkafdeling. Hier zijn de fietsen nagekeken en zonodig opgeknapt.

We houden contact met Cristuru Secuiesc.
We  willen regelmatig de nodige gesprekken voeren met o.a. met de burgemeester, de directrice van het kindertehuis, de schoolhoofden, een arts en predikanten om de contacten warm te houden.

Ook gaan er weer veel goederen mee waaronder veel kleding, spullen voor de Gemeente, brandweer, scholen en natuurlijk het kindertehuis.

Het kindertehuis blijft onze grootste prioriteit houden. In het kindertehuis verblijven kinderen met meestal een geestelijke en lichamelijke beperking die door hun ouders weggedaan zijn.

Van het Milleniumcomite van Schagen hebben we enkele jaren geleden een prijs ontvangen die besteedt werd aan zigeunerkinderen. Hiermee gaan we door.