Kindertehuis Petofi Sandor

In het tehuis wonen nu kinderen met een lichamelijke en/of geestelijke beperking.

Deze kinderen verblijven daar soms omdat men thuis niet in staat is om full-time voor de kinderen te zorgen. Echter, de meeste kinderen zijn vanwege hun beperking in het ziekenhuis of op straat achtergelaten door hun ouders.

Het is behelpen voor de directrice om het kindertehuis draaiend te houden zoals ze het graag wil. In 2007 is ze in Nederland geweest en heeft ze gezien hoe men hier met mensen met een beperking omgaat en zij wil dat in Roemenië graag op dezelfde wijze doen.

In 2009 zijn enkele verzorgsters uit het kindertehuis voor een kennismaking 3 weken in Nederland geweest en men heeft ze bij de stichting S’Heerenloo alle facetten van de verzorging laten zien.

Al met al en met hulp ziet men kans de kinderen/jongeren een goede verzorging te geven. Met minimale middelen worden goede maaltijden bereid. De kinderen hebben goede kleding en een goede, maar beperkte verblijfplaats. Ze worden goed verzorgd.

Het kindertehuis is gehuisvest in een monumentaal gebouw dat totaal niet geschikt is voor deze doelgroep. Er waren plannen om in 2014 een project op te starten voor een nieuw gebouw op een nieuwe plek in dezelfde plaats. Inmiddels hebben we vernomen dat er daadwerkelijk plannen zijn met betrekking tot de uitvoering en de plaats waar een nieuw gebouw moet komen.