Acties afgelopen jaren

Hulp naar behoefte
Er is steeds in overleg hulp geboden. Er zijn altijd goede contacten geweest met het gemeentebestuur, de kerken en de huisarts. Zij weten beter dan wij waar en waarmee hulp nodig is.

Voedselpakketten werden daar gekocht en werden verdeeld onder gehandicapten
Het kindertehuis is opgeknapt
De polikliniek is voorzien van stromend water en sanitair
Er is land gehuurd voor gezinnen met weinig of geen inkomen
De armenkeuken is financieel ondersteund
De huisjes in de zigeunerwijk zijn voorzien van stromend water
Kerken werden financieel ondersteund voor caritatieve doelen
Initiatieven voor het bedrijfsleven werden ondersteund
Hulp verleend bij opzetten opvang zigeunerkinderen
Een kleuterschool voor zigeunerkinderen kreeg lesmateriaal
Ondersteuning kindertehuis met o.a. kleding, hulpmiddelen en medicijnen
Een nieuwe auto voor het kindertehuis aangeschaft
Delegatie is op bezoek geweest in Nederland waaronder Burgemeester, huisarts en directrice kindertehuis
Industriële wasmachine voor het kindertehuis gerealiseerd
Twee verzorgsters zijn voor stage over zwakzinnigenzorg in Nederland geweest
Industriële droger voor het kindertehuis gerealiseerd
Begeleid wonen ondersteund met nieuwe keuken
Bewoners begeleid wonen in de gelegenheid gesteld tot gebitrenovatie
Voor de 5e keer de stadsgemeenschap ondersteund met kledingactie
Algemene ondersteuning met medische goederen en medicijnen voor Kindertehuis Petofi Sandor
Het kindertehuis financiële middelen, melkpoeder en conserven gegeven omdat die van de overheid niet in voldoende mate verstrekt werden