Contact/gegevens

Stichting Schagen – Roemenië
Opgericht 4 maart 1994
Ingeschreven bij KvK Alkmaar onder nummer 41241245
Bankrekening RABO-bank Schagen,
IBAN nr NL17 RABO 0138 3689 88
De stichting is een ANBI instelling (Algemeen Nut Beogende Instelling)
RSIN nr 809944865

Secretariaat:
Stichting Schagen – Roemenië
Priggeweg 2,
1741NG Schagen
Tel 0224 298195
E-mail: bestuur@stichting-schagen-roemenie.nl