Verantwoording

Doelstelling
De stichting heeft ten doel: het verlenen van zowel materiële als immateriële hulp aan de Roemeense bevolking en in het bijzonder aan het kindertehuis en aan hulpbehoevenden in de stad Cristuru Secuiesc (Roemenië).

Beleidsplan
Het verlenen van de hulp zal geschieden met inachtneming van de navolgende voorwaarden:
• De verleende hulp zal ten goede komen aan de, in de doelstelling genoemde, doelgroep.
• De hulp zal uitsluitend verleend worden, indien de Roemeense bevolking dit verlangd.
De stichting tracht haar doel te bereiken door het zenden van goederen en/of geldmiddelen en organiseren van kennisoverdracht die ten doel heeft de levensomstandigheden te verbeteren.
De stichting verwerft financiën door fondsverwerving, giften en verkoop van producten.

Beloningsbeleid
Gemaakte kosten om de hulp mogelijk te maken worden vergoed.
Verder kunnen vergoedingen plaatsvinden volgens richtlijnen van de overheid.
De stichting werkt alleen met vrijwilligers en heeft geen mensen in loondienst.

Financiële verantwoording

Financieel overzicht 2017

.                                                                  IN             UIT
subsidies                                              4200
giften                                                     3301
verkopen/acties                                    484
verkoop Roemenie                             3684
bankkosten                                               12              171
kindertehuis                                                           2600
caritatief                                                                     796
transportkosten Roemenie                                   1950

reis- en verblijfskosten                                          1552

algemene kosten                                                    2493
.                                                            ———    ———-
.                                                               11681         9562
toename                                                  2119