Verantwoording

Doelstelling
De stichting heeft ten doel: het verlenen van zowel materiële als immateriële hulp aan de Roemeense bevolking en in het bijzonder aan het kindertehuis en aan hulpbehoevenden in de stad Cristuru Secuiesc (Roemenië).

Beleidsplan
Het verlenen van de hulp zal geschieden met inachtneming van de navolgende voorwaarden:
• De verleende hulp zal ten goede komen aan de, in de doelstelling genoemde, doelgroep.
• De hulp zal uitsluitend verleend worden, indien de Roemeense bevolking dit verlangd.
De stichting tracht haar doel te bereiken door het zenden van goederen en/of geldmiddelen en organiseren van kennisoverdracht die ten doel heeft de levensomstandigheden te verbeteren.
De stichting verwerft financiën door fondsverwerving, giften en verkoop van producten.

Beloningsbeleid
Gemaakte kosten om de hulp mogelijk te maken worden vergoed.
Verder kunnen vergoedingen plaatsvinden volgens richtlijnen van de overheid.
De stichting werkt alleen met vrijwilligers en heeft geen mensen in loondienst.

Financiële verantwoording

Financieel overzicht 2018

.                                                                  IN             UIT
subsidies                                               4007
giften                                                     2696
rente                                                             2
verkoop                                                   288
kindertehuis                                                             2650
bankkosten                                                                 120
diverse kosten                                                         2064
inkoop                                                                          116
.                                                            ———    ———-
.                                                              6993           4950
toename                                               2043